Algemene voorwaarden

Onder Lid of Gebruiker wordt verstaan alle natuurlijke rechtspersonen die op welke wijze dan ook gebruik maken van quickmatch.nl.

Minderjarigen
Minderjarigen zijn mensen onder de achttien jaar en zijn niet toegestaan op quickmatch.nl. Het is voor minderjarigen NIET toegestaan informatie naar ons te uploaden. Ook meerderjarige gebruikers staan wij niet toe informatie over hun eigen kinderen of kinderen van anderen te uploaden. Alle informatie vallend onder deze categorie zal direct na signalering door ons worden verwijderd, zonder verdere opgave van redenen.

Particulier gebruik
quickmatch.nl is uitsluitend voor particuliere gebruikers en staat geen zakelijke gebruikers toe. Met het registreren op quickmatch.nl verplicht u zich als Gebruiker uw account alleen voor uzelf te gebruiken. Het is dus niet toegestaan om boodschappen en/of profielteksten met professionele of commerciele reclame-uitingen erin te plaatsen. Ook is het niet toegestaan om de site te gebruiken voor commerciele doeleinden zoals acquisitie, prostitutie of uitlokking. quickmatch.nl heeft het recht om alle teksten en fotos die door Gebruikers worden geupload te controleren en af te keuren, naar het oordeel van quickmatch.nl.
quickmatch.nl is een amusements site. Op deze site bevinden zich 25% procent fictieve profielen. Tevens bieden wij geen sex aan tegen betaling.

Gedragsregels
Het is niet toegestaan om belasterend, kwetsend, aanstootgevend of op enige wijze onwettig materiaal of onwettige informatie te plaatsen of te verspreiden op quickmatch.nl.
Ook is het niet toegestaan om anderen via quickmatch.nl te bedreigen, lastig te vallen of anderszins de rechten van anderen te schenden.

De Gebruiker is verplicht e-mails en andere berichten of gegevens van andere Gebruikers, die hij met het gebruik van quickmatch.nl ontvangt, vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder toestemming van de auteur openbaar te maken. Hetzelfde geldt voor namen, telefoon- en faxnummers, woon- en e-mailadressen en/of andere identificerende gegevens van andere Gebruikers.

Een correcte werking van de site is voor Sexanoniem en voor de Gebruikers van quickmatch.nl van belang. Het is daarom niet toegestaan om gegevens die een virus of andere kwaadwillende bestanden te uploaden. Ook is het niet toegestaan om software of ander materiaal dat auteursrechtelijk of door industriele octrooien is beschermd te uploaden, tenzij de Gebruiker de eigenaar van de betreffende rechten is of de vereiste toestemming voor het gebruik van de software of het materiaal heeft en op eerste verzoek aan quickmatch.nl kan overleggen.

Ongeacht mogelijke civiel- of strafrechtelijke gevolgen voor de Gebruiker is quickmatch.nl bij niet-inachtneming van (een onderdeel van) deze Algemene Voorwaarden of bij elke constatering van ontoelaatbaar gedrag of wederrechtelijk gebruik, zonder tussenkomst van een gerechtelijke instantie, gerechtigd tot opzegging van het contract en tot onmiddellijke blokkering van de toegang tot de site en het gebruik van de database van quickmatch.nl.

Betalingen, gebruik en kosten
Betalen op quickmatch.nl doet u door middel van uw (mobiele)telefoonaansluiting, iDeal of een van de andere betalingsmogelijkheden die op de site van quickmatch.nl wordt aangeboden. Door gebruik te maken van de diensten van quickmatch.nl verklaart u de eigenaar te zijn en/of toestemming te hebben van de eigenaar van de betreffende opgegeven rekeninggegevens en/of betreffende (mobiele)telefoonaansluiting die gebruikt wordt voor het uitvoeren van betalingen.
Op aangekochte credits is geen refunding mogelijk op ongebruikte credits.
Inschrijven op quickmatch.nl is geheel gratis. Ook is het mogelijk om een aantal berichten naar andere Gebruikers gratis te verzenden. Het aantal gratis berichten wordt op de site van quickmatch.nl vermeld. Voor gebruik boven het toegestane aantal gratis berichten wordt een vergoeding gevraagd. De kosten van telefonische toegang zijn voor Nederland euro 0,80 per minuut en Belgie euro 2,00 per minuut.. Ook is het mogelijk om toegang te verkrijgen middels het aanschaffen van een zogenaamde creditbundel. Er zijn diverse bundels beschikbaar met daaraan gekoppeld de volgende tarieven.

Herziening van de Algemene Voorwaarden
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn.
De rechtbank van Utrecht wordt bevoegd beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze Algemene Voorwaarden,
inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beeindiging en de gevolgen daarvan.

quickmatch.nl heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen, de laatste versie is altijd degene die op de website van quickmatch.nl is te vinden. Heeft u een vraag over deze algemene voorwaarden? Stuurt u dan een Email naar ons met uw gebruikersnaam middels ons contactformulier.
Onze bedrijfsgegevens
Companyadult is onderdeel van Digi Expert te Heerde
Helpdesk:
Email: support@cm-report.nl

Postadres:
Papaverweg 6
8181BP Heerde

KVK 65577000